EN | CZ | PL | RU
Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4
Oddělení Assault | Oddělení Para | Oddělení Finishing | Oddělení Men

Spolupráce Velké Británie a exilové československé vlády na podpoře domácího odboje v Protektorátu Čechy a Morava


    Část 3: Příprava a výcvik „Mužů pro speciální operace“

       Nejširší část, zachycující přípravu a výcvik čs. parašutistů – s dominantním zaměřením na assault výcvik ve Skotsku


Absolventi prvního kurzu útočného boje na STS 25 a parakurzu na STS 51 v červenci až srpnu 1941. Zleva stojí: Václav Málek, Libor Zapletal, Josef Gemrot, František Pavelka, František Lopaur, Josef Gabčík, Leopold Musil a Vojtěch Lukaštík.

Poslední fází výcviku byla naprostá izolace jednotlivce nebo skupiny, předání konkrétních úkolů, kontaktních adres v místě působení, map, materiálního vybavení a vysazení skupiny nad územím Protektorátu.

K výcviku čs. parašutistů patřila i příprava na možnou smrt. Umíralo se však nejenom během operací, ale i v rámci náročného výcviku. Npor. děl. Jaromír Riegl zahynul na STS 2 v Bellasis během výcviku v hodu granátem – ten jeho předčasně explodoval.    Také skotská Vysočina a její taje a divokost si připsaly jednu čs. oběť. Během 6. kurzu 13. srpna 1942 zasáhla smrt synovce šéfa čs. ofenzivního zpravodajství Josefa Strankmüllera. Při dvoudenním pochodovém cvičení horským terénem uklouzl při překonávání rozvodněné horské bystřiny, noha se mu nešťastně zasekla mezi kameny, zoufale bojoval několik minut… Fotografie je z jeho pohřbu v místě odpočinku členů čs. odboje v období druhé sv. války v Pinner v Middlesexu.

Muži Zvláštní skupiny D – instruktoři, týlová opora, velitelé. Zleva: Josef Hořešovský, Rudolf Turšner, Josef Modřanský, Vladimír Hrabec, Josef Süsser, Karel Paleček, Rudolf Krzák, Karel Svoboda, Vladimír Vrbíček, Štefan Pakan, Ladislav Peňáz a Jaroslav Pešán.

Rotmistři Jan Kubiš a Josef Gabčík v prosinci 1941 v Londýně před odletem do operace ANTHROPOID s úkolem zabýt zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, šéfa RSHA, tvrdého nelítostného kata, obětí jehož teroru v Protektorátu byly stovky českých vlastenců. Svou misi splnili 27. května 1942, kdy Heydricha v Praze v Kobylisích smrtelně zranili. Rozpoutalo se peklo, pronásledování parašutistů padla za oběť řada lidí, 10. června 1942 byly jako varování českému odboji vypáleny Lidice – muži byli povražděni, ženy a děti odvlečeny do koncentračních táborů, nejmenší děti byly poslány na převýchovu do Říše. 24. června následovalo podobné běsnění v obci Ležáky na Chrudimsku. Byly to však jen špičky ledovce. Atentát ale dal celému bojujícímu světu jasný signál, že Češi se s realitou Protektorátu nesmířili a podpořil tak snahy zahraničního odboje o konečné oduznání Mnichova a následného vývoje.

Rotmistři Jan Kubiš a Josef Gabčík    Prezident Edvard Benešem vyznamenal v říjnu 1940 Josefa Gabčíka a Jana Kubiše Čs. válečným křížem 1939 za účast v bojích ve Francii. Zbývá jim rok a půl života. Hon na parašutisty byl ukončen 18. června 1942, statečným bojem v kryptě kostela sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze. K jejich dopadení napomohla zrada jednoho z kolegů z výcviku – Karla Čurdy, největšího zklamání čs. parašutistického programu.

Bohuslav Kouba, velitel skupiny BIOSCOP. Po pronásledování a zatčení se 3. 5. 1942 otrávil na četnické stanici v Kutné Hoře.    Legendární snímky čs. parašutistů u cihlové zdi na dvoře Porchester Gate v Londýně před odletem do operace. Arnošt Mikš, účastník operace ZINC. Při pátrání po shozeném materiálu narazil na četnickou hlídku. V následné přestřelce byl zraněn, aby nepadl do rukou nepřítele volil raději dobrovolnou smrt.

František Pavelka, druhý vysazený čs. parašutista, pod označením operace PERCENTAGE v noci z 3. na 4. 10. 1941. Několik dní poté byl dopaden gestapem, popraven v Berlíně.     Ivan Kolařík, účastník operace OUT DISTANCE. Po seskoku se shodou nešťastných náhod dostal do bezvýchodné situace a 1. 4. 1942 spáchal sebevraždu. Byl prvním padlým parašutistou na území Protektorátu. Nezlikvidoval však důsledně doklady, které si přivezl z Velké Británie, na jejich základě byl identifikován – popravena byla celá jeho rodina i jeho milovaná dívka.

Antonín Bartoš, velitel skupiny CLAY. Legendární postava tzv. třetí vlny operací do Protektorátu v roce 1944. Zpravodajská činnost jeho skupiny a její fungující spojení s Británií byly výraznou posilou čs. odboje.    Vladimír Škácha, účastník operace Silver B. Přežil několik přestřelek s gestapem, byl zatčena vězněn v koncentračním táboře do konce války, zemřel v osmdesátých letech v emigraci v Kanadě.

Karel Tichý, účastník operace Destroyer – mířící do Francie, s úkolem kontaktovat spolupracovníky čs. zpravodajství ve Francii a obnovit jejich činnost.

Karel Čurda, účastník operace OUT DISTANCE. Muž, který zklamal… Na základě jeho zrady zemřelo v kryptě kostela v Resslově ulici sedm mladých parašutistů – Adolf Opálka, Josef Bublík, Jan Kubiš, Jaroslav Švarc, Jan Hrubý, Josef Valčík a Josef Gabčík. Oddaně pak pomáhal nacistům v hledání a kontaktování dalších svých druhů z výcviku – to byla daň za skupinovou přípravu Čechoslováků, kdy každý znal každého a bohužel i jeho poslání, v dalším období se z toho čs. zpravodajci částečně poučili. 17. 5. 1945 byl Čurda v Praze zatčen, odsouzen k trestu smrti a popraven.

Karel Čurda    www.indiannet.eu     email: indiannet@indiannet.eu     2007